RAM Nordic AB

RAM Nordic, Round-A-Mount Nordic AB, är ett företag baserat i Halmstad Sverige, som på bästa sätt skall erbjuda service och hjälp till att
lösa monteringsproblem med hjälp av RAM Mounts monteringssystem, samt ge snabba tillförlitliga leveranser. RAM Nordic grundades 
2002 och var först utanför USA som komplett RAM-distributör. Nu består sortimentet av nära 5000 artiklar och komponenter.

RAM Nordic är exklusiv distributör för RAM Mounts och marknadsför hela sortimentet i Norden, med samarbetspartners i Danmark,
Finland, Norge och Sverige.
Då RAM kan erbjuda monteringslösningar i nästan all tänkbar utrustning i alla tänkbara branscher och användningsområden samarbetar 
RAM Nordic med många väletablerade distributörer
 och återförsäljare som är specialister inom sina respektive branscher såsom marint,
flyg, lantbruk, MC, friluftsliv, fiske, tunga och lätta fordon, etc,
 
Ofta levereras RAM av tillverkande elektronikföretag som säljer RAM som tillbehör till eller som integrerad del av sin egen utrustning.
Även många tillverkare av bl a fordon och maskiner integrerar RAM i sina produkter, vilket gör att RAM blir standarden inom fler och fler
områden. Några exempel är Garmin, TomTom, Trimble, LXE, Cargotec och många många fler.

Med RAM Mount Technologies sätts en ny standard för montering av utrustning. Många gånger löser industrikunder och
konstruktörer specialmonteringar med hjälp av standardkomponenter ur RAM-sortimentet och spar därigenom tid 
och resurser jämfört med egenkonstruerade infästningar.